DAILY PROGRAM

WAKTU HARI ACARA
05:00 – 06:00
SENIN – MINGGU KULIAH SUBUH
06:00 – 09:00
SENIN – MINGGU BIANGLALA PAGI
09:00 – 10:00
SENIN – SABTU KHARISMA PERSADA
10:00 – 11:00
SENIN – SABTU DUNIA WANITA
11:00 – 12:00
SENIN – SABTU PESONA TIPS
12:00 – 13:00
SENIN – SABTU NEWS ONLINE
13:00 – 55:00
SENIN – SABTU BINGKAI MEMORY
15:00 – 17:00
SENIN – MINGGU MLG
18:00 – 19:00
SENIN – MINGGU VOICE OF AMERICA
19:00 – 21:00
SENIN – MINGGU LAPOPITA